SPONZORUJEME

Archa Chantal
Nadace Archa Chantal byla založena 11.června 1993 z iniciativy paní Chantal Poullain - Polívkové, Francouzky, která u nás žije již řadu let.
Život paní Chantal to je plno barev a lásky, a protože láska patří hlavně dětem, rozhodla se vytvořit nadaci Archa, která je pro ni symbolem pomoci a záchrany.
Filozofií Nadace Archa Chantal je humanizace dětských zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí. Změnou prostředí v útulná příjemná místa se malý pacient stává součástí kouzelného světa. Touto hrou se dítě lépe vyrovná s pobytem v nemocnici, zbaví stresu a překoná odloučení od rodičů. Projekty jsou navrhovány architekty a výtvarníky na základě požadavků a konkrétních potřeb jednotlivých nemocničních oddělení ve spolupráci s dětskými psychology, lékaři a sestrami. Projekty jsou originální svým námětem a každá jejich realizace je komplexní přestavbou interiéru do nejmenších detailů - vše v dokonalé harmonii.
Přání nadace je zateplit studené, neosobní prostředí barvami, obrázky, hernami, všemi možnými dostupnými prostředky navodit u nemocných malých pacientů pocit bezpečí, co nejvícezmírnit jejich duševní strádání, strach a stesk po domově.

"Důvod, proč o tohle všechno usiluji je prostý, v nemocnici by se nemělo léčit pouze tělo, ale i obolavělá duše. Pohoda a harmonie jsou přece základním předpokladem fyzického zdraví", říká paní Chantal.

Klokánek
zařízení Fondu ohrožených dětí pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Komenského 454, 253 01 Hostivice
Tel./fax: 220 980 392, 220 980 589, 220 980 410
www.fod.cz
e-mail: klokanek.hostivice@volny.cz
PhDr. Leona Koutenská, vedoucí zařízení

Fond ohrožených dětí ( FOD)
Pomáhá dětem sociálně ohroženým, opuštěným, zanedbávaným nebo dokonce týraným. FOD je občanské sdružení s působností na celém území České republiky, které bylo založeno v roce 1990. FOD provozuje šest azylových domů pro matky v tísni, pro mládež z dětských domovů a od roku 2001 také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc KLOKÁNEK.
KLOKÁNEK je nový projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nahradit ústavní výchovu týraných, zanedbávaných nebo zneužívaných dětí přechodnou a okamžitou rodinnou péčí.
Ročně je u FOD do ústavní péče umisťováno více jak 4 000 dětí. Třetina z nich zde zůstává až do zletilosti.

Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější.
Přispějte odesláním dárcovské SMS.
DMS FODKLOKANEK na číslo 87777
Cena DMS je 30 Kč. Příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč


© BEAUTY & HAIR SALON GAUDÍ